Informatie

 

Het ontstaan

Na het ontstaan van een nieuw kerkverband, de Herstelde Hervormde Kerk, was er dringend behoefte aan jeugdwerk. Hierin is voorzien doordat de Gereformeerde Gemeente en de Hersteld Hervormde Gemeente, samenwerken wat betreft het jeugdwerk. “Het Richtsnoer” staat, net als alle andere verenigingen, onder toezicht van het Centraal Bestuur waarin beide kerkenraden zijn vertegenwoordigd.

 

De naam

Bij het oprichten van een nieuwe JV moesten we ook op zoek naar een nieuwe naam. Wij hebben gekozen voor “ Het Richtsnoer ”. Deze naam is gekozen omdat hier de kern van onze JV in ligt. Gods Woord staat centraal en Dat moeten wij volgen als Leidraad, ook wel Richtsnoer genoemd. Deze moeilijke opdracht kunnen wij niet uit onszelf volbrengen, maar alleen met Gods kracht en Genade.

 

Bestuur

Het huidige bestuur van de JV bestaat uit 3 voorzitters, 1 penningmeester, 1 secretaris en 2 algemene bestuursleden. Alle bestuursleden worden, met uitzondering van de voorzitters, om de 2 jaar gekozen, met de mogelijkheid om herkozen te worden.  Ook binnen het bestuur zijn beide kerken zover als redelijkerwijs mogelijk is evenredig vertegenwoordigd.

 

Doelstelling

Als JV proberen we in het winterseizoen elke vrijdag avond bij elkaar te komen. We openen de avond dan met gebed. Hierna lezen we met elkaar een stukje uit de Bijbel naar aanleiding van de inleiding die één van de leden heeft gemaakt. Na het lezen uit de Bijbel worden de notulen van de vorige avond en de inleiding voorgelezen. Daarna bespreken we de vragen die de inleider/inleidster gemaakt heeft. Na het bespreken van de vragen eindigen wij met (dank)gebed. Daarna is de avond open. Voorop gesteld blijft echter dat wij dit doen met Gods hulp.

 

 

Wij wensen je als bezoeker van deze site veel goeds toe!

Het bestuur